Firma ELE – KAL SP.J. prowadzi usługi i dostawy urządzeń elektrycznych w zakresie:

 • Wykonawstwo przesyłowych linii napowietrznych NN i SN
 • Wykonawstwo przesyłowych linii kablowych NN i SN
 • Dostawa i montaż kompletnych stacji transformatorowych kubaturowych i słupowych
 • Wykonawstwo instalacji elektrycznych
 • Kompensacja mocy biernej NN i SN
 • Automatyczne baterie kondensatorów NN
 • Kondensatory energetyczne NN i SN
 • Pomiary elektryczne NN i SN
 • Rozdzielnice elektryczne NN i SN
 • Instalacje odgromowe
 • Doradztwo energetyczne